Image
 
 
Facebook
 
LinkedIn
 
Instagram
 
Web Site
 
Image
Jauno amžiaus mamos, kurios nutraukia mokslus, vis dar yra didelė problema Europoje. Šios moterys susiduria su socialinės atskirties rizika, ypač ankstyvo pasitraukimo iš mokyklos atveju, ir neturinčios profesinio išsilavinimo.

Bandant patekti į darbo rinką, šioms motinoms ne tik sudėtinga suderinti vaiko priežiūrą su studijų ar darbo grafiku, tačiau jų karjeros galimybės yra apribotos ir dėl to, kad jos neturi tinkamo išsilavinimo, ir apsiriboja  žemos kvalifikacijos darbo vietomis bei mažomis pajamomis. Taigi, rizika gyventi skurdo ir socialinės atskirties sąlygomis yra didelė.

Projektas BYMBE siekia parengti paramos priemones skirtas pagelbėti jaunoms mamoms, kurios niekur nesimoko ir nedirba, grįžti į mokymąsi ir įgyti kvalifikaciją, taip padidinant jų galimybes darbo rinkoje bei siekiant geresnės ateities joms ir jų šeimoms.


MŪSŲ TIKSLAS

Parengti mokymo priemones, skirtas:

  • remti socialinių darbuotojų, mokytojų ir suaugusiųjų švietėjų darbą, siekiant pagelbėti jaunoms mamoms grįžti į mokymąsi ir įgyti kvalifikaciją.
  • teikti tinkamas, pritaikytas orientavimo ir paramos paslaugas, skatinančias jaunų NEET motinų motyvaciją, teikti joms reikiamą informaciją, remti priimant sprendimus bei skatinti užbaigti mokymąsi ir įgyti kvalifikaciją.


MŪSŲ VEIKLOS

 

  • Tarptautinis suaugusiųjų švietėjų mokymo renginys skirtas tobulinti socialinių darbuotojų ir suaugusiųjų švietėjų  kompetencijas taikyti tinkamus darbui su  jaunomis mamomis būdus, atsižvelgiant į jų poreikius.
  • Mokymo renginiai visose projekto partnerių šalyse socialiniams darbuotojams bei suaugusiųjų švietėjams skirti apmokyti juos naujai parengtų darbo su tiksline grupe metodų bei tobulinti jų įgūdžius.
  • Orientavimo, įgalinimo ir paramos veiklos jaunoms motinoms visose projekto partnerių šalyse skirti palengvinti jų grįžimą į mokymąsi, įgalinti jas bei išlaikyti jų motyvaciją.

 

Paskelbta tyrimo apie nacionalines švietimo ir socialinės paramos paslaugas jaunoms motinoms projekto partnerių šalyse ataskaita!

 

Ataskaitoje pateikiama švietimo sistemų bei mokymosi galimybių projekto partnerių šalyse apžvalga, taip pat vaikų priežiūros bei socialinės paramos paslaugos, atskleidžiama su kokiais iššūkiais susiduria jaunos motinos, nuo 15 iki 25 metų, „iškritusios“ iš švietimo sistemos. Ataskaitoje aprašomos esamos galimybės jaunoms motinoms grįžti į švietimo sistemą bei problemos, su kuriomis jos susiduria, pristatoma geroji praktika projekto partnerių šalyse. Parodomi nacionaliniai skirtumai, o taip pat pateikiama bendra apžvalga projekto partnerių šalyse.


Ataskaitoje apžvelgiama vaikų priežiūros paslaugų sistema ir finansavimas projekto partnerių šalyse. Apžvelgiama vaikų priežiūros sistemos kokybė, kaštai bei prieinamumas mažas pajamas gaunančioms šeimoms. Ši ataskaita remiasi BYMBE projekto metu atlikta situacijos analize šešiose Europos šalyse - Austrijoje, Airijoje,  Bulgarijoje, Italijoje, Lietuvoje ir Ispanijoje.


Pradėta "BYMBE"kampanija!

Projekto BYMBE partneriai vykdo „Prisijunk prie BYMBE!“ kampaniją. Ši motyvacinė ir supratimo didinimo veikla yra svarbi projekto dalis, skirta didinti informuotumą ne tik apie sunkumus, su kuriais susiduria jaunos motinos, norinčios tęsti ar grįžti mokytis, bet ir apie tai, kad švietimas – tai svarbus veiksnys siekiant geresnės jaunų motinų ir jų šeimų ateities. Pasirenkant tinkamą kampanijos strategiją buvo atsižvelgta į daugelį veiksnių, taip pat ir į nacionalinius ypatumus. Pagrindinis projekto partnerių tikslas buvo išvengti stigmatizavino ir susitelkti į pozityvumo skatinimą bei teigiamas istorijas, kurios galėtų būti paskatinimas jaunoms motinoms, kurioms skirtas BYMBE projektas.

Mes raginame visus suinteresuotus asmenis ir prašome kiekvieno žmogaus, kuris tiki, kad visi turi teisę įgyti išsilavinimą, prisidėti prie kampanijos savo pastanomis. Projektas BYMBE gali prisidėti prie teigiamų pokyčių jaunų motinų ir jų vaikų gyvenimuose.
Projektas BYMBE yra finansuojamas pagal Erasmus+ KA2 suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės programą. [SUTARTIES NR. 2017-1-AT01-KA204-035007]
 

Frauen im Brennpunkt (FIB) - Austrija

Bimec - Bulgarija

Exchange House Ireland (EHI) - Airija

CESIE - Italija

Social Innovation Fund (SIF) - Lietuva

Magenta Consultoría Projects S.L.U - Ispanija

Image
Image

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

 
Facebook
 
LinkedIn
 
Instagram
 
Web Site